disclaimer van de webshop Linterieur.nl

Disclaimer


Algemeen
Eigenaar L. Buhlert (Kamer van Koophandel 64576590), hierna te noemen Linterieur, verleent u hierbij toegang tot linterieur.nl (de Website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Linterieur behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. 

Beperkte aansprakelijkheid
Linterieur spant zich in om de inhoud van de webshop zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de webshop geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Linterieur.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze webshop gekoppelde websites waarnaar wordt verwezen.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Linterieur. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Linterieur, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN